PROJEKTY

Cart

III Polsko-Ukraińska Szkoła Letnia


W dniach od 1 do 8 sierpnia 2019 r. odbyła się III Polsko-Ukraińska Szkoła Letnia, organizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej SIMO we współpracy z polskimi i ukraińskimi uniwersytetami. W ramach tygodniowych warsztatów studenci z obu krajów odwiedzili m.in. Nieżyn oraz Kijów, a honorowy patronat nad całym wydarzeniem objęła polska ambasada oraz ukraińskie Ministerstwo Sportu i Młodzieży.

W projekcie realizowanym przez olkuskie stowarzyszenie brało udział ponad 30 uczestników z Polski i Ukrainy, w tym także studenci z terenu naszego powiatu. Rok temu baza wypadowa do organizacji zajęć zlokalizowana była w Olkuszu, dzięki czemu goście znad Dniepru mogli poznać bogatą historię Srebrnego Grodu. Tym razem role się odwróciły - to polska delegacja odwiedziła naszych wschodnich sąsiadów.

- Pomysł szkoły letniej narodził się podczas jednej z konferencji naukowych na Uniwersytecie w Nieżynie w 2016 r. Kiedy razem z Julią Kuźmenko – obecną współorganizatorką tego projektu po stronie ukraińskiej – zobaczyliśmy, jak dobrze układają się kontakty pomiędzy młodzieżą z obu krajów, postanowiliśmy stworzyć inicjatywę pogłębiającą te relacje. Tak narodziła się Międzynarodowa Szkoła Letnia, w której uczniowie mogą połączyć zdobywanie cennej wiedzy z odpoczynkiem i rekreacją – mówi Mateusz Kamionka, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i wiceprzewodniczący stowarzyszenia SIMO.

W uroczystościach inauguracji uczestniczyli m.in.: z-ca ambasadora RP na Ukrainie Michał Giergoń, kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP na Ukrainie Ewa Matuszek-Zagata, mer miasta Anatolij Linnik, sekretarz Rady Miejskiej Nieżyna Walery Sałogub, z-ca mera Igor Aleksejenko, rektor uniwersytetu Ołeksandr Samojłenko, prezes PKOS „Aster" w Nieżynie Weronika Mandryko, przedstawiciel Krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego Łukasz Stach i kierownik polskiej grupy uczestników III Międzynarodowej Letniej Szkoły Mateusz Kamionka, kierownik Katedry Historii Ukrainy Uniwersytetu Kijowskiego im. Bogdana Grinczenki Oksana Sałata, I wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubisz, docent Wydziału Historii i Prawa Uniwersytetu w Nieżynie Wołodymyr Martynenko, docent Katedry Historii Powszechnej i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Nieżynie Julia Kuźmenko, docent Katedry Historii Ukrainy Uniwersytetu w Nieżynie Maksym Potapenko, ukraińscy i polscy studenci.

„Takie przedsięwzięcia są niezbędne dla młodzieży polskiej i ukraińskiej - powiedział Ołeksandr Samojłenko, rektor Uniwersytetu w Nieżynie - Ostatnie wydarzenia w Radzie Europy potwierdziły, że Polacy są naszymi oddanymi przyjaciółmi, dlatego powinniśmy wszechstronnie sprzyjać wzajemnemu porozumieniu między naszymi narodami”.

Ciekawymi spostrzeżeniami podzielił się z uczestnikami Szkoły Letniej też z-ca Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Michał Giergoń. Uwydatnił on znaczenie procesu decentralizacji w rozwoju państwa, podkreślił potrzebę przełamywania stereotypów i barier. Mer Nieżyna Anatolij Linnik zapewnił, że Rada Miasta pomaga i będzie pomagać w przeprowadzaniu takich form zorganizowanego działania, zwłaszcza zważając na to, że ukraińska i polska młodzież studencka wykazuje zainteresowanie reformą decentralizacji, będącą jedną z najbardziej udanych reform na Ukrainie. I wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubisz uwydatnił, że historia się powtarza i, że Ukraina i Polska muszą utrzymywać stosunki sojusznicze. Jego zdaniem zachodnie trendy i aspiracje zawsze docierały na Ukrainę z Polski.

Tematem przewodnim szkoły była integracja europejska oraz decentralizacja, czyli wprowadzenie reform mających na celu przekazanie znaczących uprawnień i budżetów z organów państwowych władzom lokalnym. Projekt miał także na celu przezwyciężanie wzajemnych uprzedzeń i stereotypów.

- Nawiązanie polsko-ukraińskiego dialogu w dziedzinie edukacji, nauki i kultury jest ważnym sposobem przezwyciężenia negatywnych zjawisk w stosunkach między Ukrainą a Polską, które są wynikiem wspólnej przeszłości obu narodów – podkreśla Julia Kuźmenko, historyk z Państwowego Uniwersytetu im. Nikołaja Gogola w Nieżynie.

W programie tygodniowego zjazdu znalazły się zarówno wykłady i warsztaty prowadzone przez naukowców z Polski i Ukrainy, jak i wycieczki i zajęcia w terenie. Studenci zwiedzili m.in.: Nieżyn, Baturyn, Czernihów i Kijów. – Ideą tegorocznej edycji projektu było pokazanie polskiej młodzieży Ukrainy w całym jej przekroju - od wiosek, poprzez małe i średnie miasta, aż po stolicę – tłumaczy Mateusz Kamionka.

Rozkład zajęć Szkoły był zróżnicowany i intensywny. Obejmował on wykłady i szkolenia poświęcone polskim i ukraińskim doświadczeniom w budowaniu systemu samorządu terytorialnego; wyjazdy studyjne, w tym do Rady Najwyższej i Gabinetu Ministrów Ukrainy. Przeprowadzono seminaria naukowo-edukacyjne, okrągłe stoły i sesje praktyczne z deputowanymi Rady Najwyższej Ukrainy, urzędnikami dzielnicy Peczerskiej Kijowa i pracownikami administracji państwowej stolicy i miasta Nieżyna, członkami lokalnych organów samorządowych i liderami stowarzyszeń publicznych.

Do programu włączono też lokalne wycieczkowo-krajoznawcze seminarium pt. „Polska społeczność miasta Nieżyna: retrospekcja historyczna i nowoczesność”, które przeprowadził wiceprezes Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenie „Aster" w Nieżynie, docent Katedry Historii Ukrainy Uniwersytetu Maksym Potapenko, podczas którego uczestnicy projektu zawitali do Centrum Kultury Polskiej w Nieżynie.

W trakcie Szkoły Letniej nie mogło także zabraknąć wspólnych biesiad i integracji. - Spotkanie z jednym człowiekiem znaczy więcej niż przeczytanie tysiąca książek. Po ośmiu dniach intensywnych zajęć wracam do Polski jako milioner. Jestem bowiem bogatszy w wiedzę i nowe przyjaźnie, które przetrwają lata – mówił podczas uroczystego zakończenia Letniej Szkoły jeden z jej uczestników. 

III Polsko-Ukraińska Szkoła Letnia uzyskała wsparcie finansowe Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy w ramach ukraińsko-polskiego programu wymiany młodzieży. W projekcie uczestniczyło 15 ukraińskich studentów z uniwersytetów w: Nieżynie, Kijowie, Odessie, Czerniowcach, Humaniu i Ostrogu oraz 15 studentów z trzech polskich uczelni (Kraków, Warszawa oraz Rzeszów). Przyszłoroczna edycja wydarzenia odbędzie się ponownie w Polsce.

Źródła: Dziennik Kijowski, Przegląd Olkuski

wtorek, 13 sierpień 2019