PROJEKTY

Cart

II Polsko-Ukraińska Szkoła Letnia


W dniach od 1 do 8 sierpnia 2018 roku w Olkuszu odbyła się II Międzynarodowa Polsko-Ukraińska Szkoła Letnia organizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przez ponad tydzień młodzi studenci z Polski i Ukrainy brali udział w wykładach i wspólnych warsztatach oraz zwiedzali okolice naszego miasta. Współorganizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej.

Polsko-Ukraińska Szkoła Letnia to projekt organizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie wraz z partnerskimi uczelniami zza wschodniej granicy. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, jest to stricte naukowa inicjatywa ukierunkowana na współpracę studentów z obu krajów. Pierwsza edycja szkoły, która miała miejsce w zeszłym roku, odbyła się w Niżyńskim Państwowym Uniwersytecie im. Mykoły Gogola na Ukrainie. W tym roku ukraińscy studenci przyjechali do Polski, a ich bazą wypadową stał się Olkusz.W projekcie brało udział 30 uczestników z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz z uniwersytetów z Iwano-Frankiwska, Nieżyna oraz Kijowa. Ich miejscem zakwaterowania było Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Jura", gdzie odbywała się też duża część zajęć. Tematem przewodnim szkoły była decentralizacja w Polsce i na Ukrainie oraz zaangażowanie społeczne młodzieży na poziomie lokalnym. W programie tygodniowego zjazdu znalazły się wykłady i warsztaty prowadzone przez naukowców z Polski i Ukrainy, wspólne wycieczki oraz gry i zabawy.

- Szkoła Letnia to nie tylko wykłady, praca w grupach i wspólne projekty. To także zwiedzanie, poznawanie innej kultury i zdobywanie cennego doświadczenia. Studenci mieli okazję zapoznać się z samorządem, poznać historię naszego miasta, oraz zwiedzić okoliczne zabytki – tłumaczy Mateusz Kamionka, doktorant na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i wiceprezes stowarzyszenia SIMO, będącego współorganizatorem wydarzenia.

W ramach zajęć studenci debatowali na temat ekologii, wolontariatu oraz roli lokalnych mediów w życiu lokalnych społeczności. Dzięki wizycie w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu oraz w Starostwie Powiatowym mogli zaznajomić się z działalnością wydziałów i jednostek organizacyjnych oraz zadaniami wykonywanymi przez poszczególne szczeble naszego samorządu. W trakcie swojej wizyty goście zapoznali się z też bogatą historią  Ziemi Olkuskiej i zwiedzili jej malownicze zakątki z zamkiem w Rabsztynie na czele.

Uczestnicy Szkoły Letniej mieli również okazję wziąć udział w grze miejskiej "Historycznymi śladami Olkusza" realizowanej w ramach projektu "Z Życzeniami na 100-lecie od Olkuskiej Młodzieży" dofinansowanego ze środków programu wieloletniego „Niepodległa na lata 2017-2021”. W ramach gry pięć drużyn złożonych ze studentów i młodych mieszkańców miasta miało za zadanie odnaleźć dzięki zdobywanym w trakcie zabawy wskazówkom miejsca związane z historią Srebrnego Grodu.

Honorowy patronat nad całym wydarzeniem objęli między innymi: Ambasada Ukrainy w Warszawie, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Rektorzy Uniwersytetów Partnerskich z Ukrainy, Marszałek Województwa Małopolskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz olkuski Starosta.

Źródło: Przegląd Olkuski

piątek, 10 sierpień 2018