NASZA HISTORIA

Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO” to organizacja skupiająca młodych mieszkańców powiatu olkuskiego. Założyli ją i prowadzą ludzie, którzy mimo swojej aktywności zawodowej, poświęcają swój wolny czas mieszkańcom Olkusza i okolic. Idea powołania do życia stowarzyszenia zrodziła się jesienią 2013 roku. W dniu 7 stycznia 2014 roku zostało ono wpisane do rejestru KRS i od tej chwili oficjalnie prowadzi swoją działalność. Członkowie grupy angażują się w działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną, zachęcając do aktywności zarówno młodzież jak i seniorów. Ogromny impuls do jej rozwoju było pozyskanie środków z Gminy Olkusz na reaktywację klubu „Krecik” na Osiedlu Młodych. W 2016 roku stary, nieużywany lokal, dzięki determinacji członków stowarzyszenia i pomocy mieszkańców Srebrnego Grodu, zaczął tętnić życiem stając się okolicznym centrum spotkań.

Organizacja ma na swoim koncie liczne projekty, zarówno regionalne jak i ogólnokrajowe. Zaliczyć możemy do nich m.in. Międzynarodową Szkołę Letnią w Olkuszu dla studentów z zagranicznych uczelni oraz cykl warsztatów „Młody Aktywny Obywatel” oraz „Patriotyzm Młodego Pokolenia” organizowanych dla olkuskiej młodzieży we współpracy z wykładowcami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W trakcie swojej pięcioletniej działalności stowarzyszenie umożliwiło dzieciom z okolicznych szkół i przedszkoli przygotowanie własnoręcznych kartek pocztowych z pozdrowieniami z Olkusza, które zostały następnie rozesłane do wszystkich zagranicznych ambasad na terenie naszego kraju. Członkowie grupy przygotowali także film dokumentalny zawierający wspomnienia mieszkańców naszego miasta z czasów PRL. Jednym z największych osiągnięć była także realizacja działań upamiętniających stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach wieloletniego programu dotacyjnego „Niepodległa”.

Dzięki wsparciu lokalnej społeczności, która gremialnie głosowała na projekty przygotowane przez SIMO, organizacja pozyskała fundusze z programów CIF „Witaj piękna Polsko!” oraz PZU „PomocToMoc”. Dzięki tym środkom ogrodzono teren wokół klubu „Krecik”, odnowiono zewnętrzną i wewnętrzną część obiektu, zakupiono profesjonalny sprzęt do zajęć ruchowych w sali fitness oraz wyremontowano okoliczne place zabaw.

Jednym z celów SIMO jest także promowanie nowoczesnych i otwartych postaw oraz tolerancji. Dlatego członkowie organizacji organizują darmową naukę języka polskiego dla obcokrajowców mieszkających w Srebrnym Grodzie. Stowarzyszenie również wysyła młodych Olkuszan na szkolenia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ oraz pomaga w innych akcjach typu „Maraton pisania listów” czy wysłanie słodyczy i zabawek do dzieci dotkniętych konfliktami zbrojnymi.