FILMY

Ponad tysiąc osób podpisało się pod petycją o wprowadzenie regularnych linii autobusowych na odcinku Olkusz - Kraków. W Jerzmanowicach odbyło się pierwsze spotkanie z samorządami w tej sprawie. Jaka jest szansa na utworzenie międzygminnej komunikacji?

 Materiał TVP3 Kraków o naszej petycji dotyczącej polepszenia warunków transportu do Krakowa.

- Chcemy w normalnych warunkach jeździć autobusami do Krakowa - mieszkańcy Olkusza apelują o uruchomienie nowej linii autobusowej do stolicy Małopolski. Właśnie zbierają podpisy pod petycją, skierowaną miedzy innymi do wojewody małopolskiego, marszałka województwa oraz samorządów zainteresowanych utworzeniem takiego międzygminnego połączenia.

Materiał TVP3 Kraków o naszej petycji dotyczącej polepszenia warunków transportu do Krakowa.

„Olkusz w czasach PRL” to czteroodcinkowa seria wywiadów przeprowadzonych z mieszkańcami naszego miasta, w których opowiadają oni o tym, jak wyglądał Srebrny Gród w czasach ich młodości. W trzecim odcinku dowiadujemy się na temat możliwości podróżowania obywateli Polskiej Republiki Ludowej mieszkających w Olkuszu.

Czytaj więcej...

„Olkusz w czasach PRL” to czteroodcinkowa seria wywiadów przeprowadzonych z mieszkańcami naszego miasta, w których opowiadają oni o tym, jak wyglądał Srebrny Gród w czasach ich młodości. W czwartym odcinku możemy posłuchać o tym, jak wyglądało zaopatrzenie sklepów w Polsce Ludowej.

„Olkusz w czasach PRL” to czteroodcinkowa seria wywiadów przeprowadzonych z mieszkańcami naszego miasta, w których opowiadają oni o tym, jak wyglądał Srebrny Gród w czasach ich młodości. W drugim odcinku nasi goście opowiadają o rozrywkach, z jakich można było korzystać w okresie tzw. "socjalizmu".

Czytaj więcej...