PROJECTS

Między październikiem a grudniem 2017 roku Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej SIMO wraz z Kołem Naukowym Studentów Instytutu Politologii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie realizowało projekt „Młody Aktywny Obywatel”. Projekt Naukowe Inspiracje - Ciekawie i Kreatywnie”, współfinansowany był ze środków Województwa Małopolskiego. W ramach tej inicjatywy zorganizowane zostały następujące warsztaty:

- Zajęcia poświęcone aktywności społecznej społeczeństwa polskiego i młodzieży akademickiej.
- Dlaczego warto być aktywnym? Spotkanie ze studentami KNSIP. Przybliżenie dorobku KNSIP w zakresie badań nad aktywnością młodzieży (warsztaty odbyły się w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie).
-Jak być aktywnym obywatelem? Jak założyć stowarzyszenie, fundację, partię polityczną? Warsztaty dotyczące praktycznego wymiaru aktywności społecznej.
-Media a postawy społeczne i obywatelskie. Czy współczesne media wspierają społeczników, czy budują pokolenie biernych konsumentów? Warsztaty dotyczące manipulacji medialnych.
-Analiza i ocena przygotowanych statutów stowarzyszeń, fundacji, partii politycznych.

Zajęcia prowadzone były przez kadrę naukowo-dydaktyczną z Instytutu Politologii UP w Krakowie. Warsztaty prowadzili: dr Łukasz Stach , dr Radosław Marzęcki oraz mgr Mateusz Kamionka. Swoją wiedza dotyczącą lokalnych mediów podzielił się również  Jakub Fita.

Beneficjentami projektu było 15 uczniów z I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu , których opiekunami podczas projektu byli Mgr Grzegorz Kaszewski oraz mgr Karol Szotek.

Był to pierwszy wspólny projekt olkuskiego stowarzyszenia oraz krakowskiego Uniwersytetu. Obie strony planują dalszą współpracę naukowo-społeczną. Warto podkreślić, że był to pierwszy w Olkuszu projekt, nastawiony zarówno na doświadczenia praktyczne, jak i na poznanie akademickiej wiedzy z zakresu aktywności społecznej polskiej młodzieży.